cyber kids on real

PARTYCYPOLIS

an educational game for youth.

We designed and made an educational board game with a civic spirit. The objective of Partycypolis is to make young players aware of the benefits derived from active participation in the lives of their communities. The game was designed for children and adolescents.

Gra „Partycypolis” zachęca młodych graczy do aktywności obywatelskich i prezentuje wykorzystanie funduszy unijnych: szwajcarskiego grantu blokowego przeznaczonego na działania partycypacyjne. Gra miała jeszcze jedno zadanie – obudzić w młodych ludziach zaangażowanie, poczucie obywatelskiej odpowiedzialności za swoje otoczenie i potrzebę uczestnictwa we współtworzeniu demokracji. Żeby odejść od klimatu nudnych sprawozdań i ich suchego języka, w grze opowiadamy o projektach zrealizowanych ze środków unijnych za pomocą charakterystycznych ilustracji, tekstów i mechaniki gry.

In Partycypolis players become social activists. By making use of participatory budgeting and moving their pieces, they implement their projects and organize, e.g. courses, concerts and voluntary services. They can cooperate with other players and help each other in their endeavours. There is also rivalry in the form of making efforts to acquire funds for a selected project. Partycypolis game cards and the box are decorated with colourful illustrations. In a funny way, they explain the main objective of each of the challenges the players must face.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest częścią programu pomocy finansowej dla rozszerzonej Unii Europejskiej. Ma zmniejszać różnice gospodarcze i społecznej pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami Unii. A na terytorium Polski – pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami miejskimi a regionami słabiej rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

Klient ECORYS Polska Sp. z o.o. jest firmą konsultingowo-badawczą należącą do międzynarodowej grupy ECORYS. Działa od 17 lat, posiłkując się pracą 660 ekspertów, na rzecz organizacji sektora publicznego, w tym administracji wszystkich szczebli, jak i międzynarodowych korporacji i instytucji oraz podmiotów z sektora MŚP.

Szwajcarski Grant Blokowy: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce w ramach szwajcarskiej pomocy dla 10 państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Na mocy umów miedzynarodowych rozdysponowano ponad 1 mld franków szwajcarskich. Dla Polski Fundusz Szwajcarski przewiduje niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF). www.programszwajcarski.gov.pl
Współpraca: Erda Sp. z o.o

ZAMKNIJ

Korzystając z serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Pliki cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj