cyber kids on real

PARTYCYPOLIS

Planszowa gra dla młodzieży.

Stworzyliśmy edukacyjną grę planszową o charakterze obywatelskim, adresowaną do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Celem gry jest uświadomienie młodym graczom korzyści wynikających z aktywnego uczestniczenia w życiu swoich społeczności.

Gra „Partycypolis” zachęca młodych graczy do aktywności obywatelskich i prezentuje wykorzystanie funduszy unijnych: szwajcarskiego grantu blokowego przeznaczonego na działania partycypacyjne. Gra miała jeszcze jedno zadanie – obudzić w młodych ludziach zaangażowanie, poczucie obywatelskiej odpowiedzialności za swoje otoczenie i potrzebę uczestnictwa we współtworzeniu demokracji. Żeby odejść od klimatu nudnych sprawozdań i ich suchego języka, w grze opowiadamy o projektach zrealizowanych ze środków unijnych za pomocą charakterystycznych ilustracji, tekstów i mechaniki gry.

Gracze wcielają się w działaczy społecznych. Korzystając budżetów partycypacyjnych, wraz z poruszaniem się pionkami, realizują kolejne projekty w ich ramach. Organizują kursy, koncerty, wolontariaty. Mogą też nawiązywać współpracę z innymi graczami i pomagać sobie w podejmowanych przedsięwzięciach. Jest też opcja bardziej rywalizacyjna – kiedy dochodzi do walki o zdobycie funduszy na wybrany projekt. Dodatkowe informacje gracze mogą znaleźć na specjalnej stronie internetowej: www.partycypolis.projektyobywatelskie.pl Trafią na nią poprzez zeskanowanie QR kodów z planszy gry.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest częścią programu pomocy finansowej dla rozszerzonej Unii Europejskiej. Ma zmniejszać różnice gospodarcze i społecznej pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami Unii. A na terytorium Polski – pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami miejskimi a regionami słabiej rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

Klient ECORYS Polska Sp. z o.o. jest firmą konsultingowo-badawczą należącą do międzynarodowej grupy ECORYS. Działa od 17 lat, posiłkując się pracą 660 ekspertów, na rzecz organizacji sektora publicznego, w tym administracji wszystkich szczebli, jak i międzynarodowych korporacji i instytucji oraz podmiotów z sektora MŚP.

Szwajcarski Grant Blokowy: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce w ramach szwajcarskiej pomocy dla 10 państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Na mocy umów miedzynarodowych rozdysponowano ponad 1 mld franków szwajcarskich. Dla Polski Fundusz Szwajcarski przewiduje niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF). www.programszwajcarski.gov.pl
Współpraca: Erda Sp. z o.o

ZAMKNIJ

Korzystając z serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Pliki cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj